Webwinkel

Copyright & intellectueel eigendom

Deze website en de inhoud ervan – waaronder het beeldmateriaal en de teksten – zijn eigendom van A.J. van der Pigge B.V., een aan haar gelieerde onderneming en/of haar leveranciers en is auteursrechtelijk beschermd. De merken en logo’s die op deze website worden afgebeeld, zijn gedeponeerde merken van A.J. van der Pigge B.V.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om (delen van) de website, de merken en/of de logo’s van A.J. van der Pigge B.V. te kopiëren, te reproduceren of te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van A.J. van der Pigge B.V. Tevens is het niet toegestaan een koppeling naar de website te maken of de website te framen.

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A.J. van der Pigge B.V., kunnen op geen enkele wijze rechten, licenties of andere intellectuele eigendomsrechten aan de inhoud van de website worden ontleend.

De website van A.J. van der Pigge B.V. bevat mogelijk koppelingen naar websites van derden die niet door A.J. van der Pigge B.V. worden beheerd. A.J. van der Pigge B.V. staat niet in voor de inhoud of het gebruik van de websites van derden noch is zij aansprakelijk voor kennelijke (typ-)fouten daarop.

Van der Pigge is verbonden met haar zusterbedrijf De Groene Os

Zij maken de beste natuurgeneeskundige middelen voor je geliefde dier. Oerkracht uit de natuur voor grote en kleine huisdieren.

De Groene Os